رجال ,مذهبی ,هایی ,مردان ,زنان ,کلمه ,رجال مذهبی ,کلمه رجال ,مراد مردان ,قانون اساسی 

سیدرضا موسوی

 آیا رجال مذهبی سیاسی شامل زنان هم خواهد شد ؟


در دوره های قبل قانون گذاران اعم از مجلس یا شورای نگهبان به این سوال جواب منفی دادند و تفسیر کردند منظور از رجال مردان هستند ، در این دوره چه جوابی خواهند داد ؟
به نظر می رسد منظور از رجال ، شخصیت های مذهبی سیاسی است و نه مردان ، چرا که اگر مراد مردان می بود ، صراحت بیشتری به کار می بردند . این که زنان را در گوشه تاریخ قرار دهیم و حتی در زمانی که بیش از نیمی از دانشگاهیان را زنان تشکیل می دهند و در سال های اخیر بسیاری از جایگاه های نخست کنکور زنان تصاحب می کنند را به حساب نیاوریم این دور از واقعیت توانمندی آنهاست .
در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی آمده است رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند ، انتخاب گردند :
ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در این اصل آنچه مهم بود در چند کلمه بیان شد و قبل از همه رجال مذهبی و سیاسی ، آیا مراد مردان مذهبی و سیاسی با شرایط مذکور بود ؟
-با کنکاش بیشتر در ادبیات علمای حوزه می توان به راحتی دریافت رجال منظور از رجال مذهبی ـ سیاسی صرفا مردان نیست .
در ادبیات عرب می توان به ریشه یابی کلمه رجال پرداخت ؛
آیت اله محمدرضا مهدوی کنی در تاریخ 26 / 6 / 1359 طی سخنرانی در بیان شخصیت آیت اله طالقانی    آیه    ... رجال صدقوا ما عاهدوا... علیه .....     را قرائت کرد و گفت : " اولین جمله این آیه رجال است و این رجال در مقابل نسا نیست ، این جا نمی خواهد بگوید که مردهایی یعنی نه زنهایی ، بلکه این رجال کنایه از شخصیت هایی است که صفات مردانگی در آن ها است که ممکن است زن هایی هم دارای این صفت باشند و جزء این رجال باشند و قرآن در جاهای متعدد به کلمه رجال تکیه می کند ، و این رجال از ماده رجل است و رّجُل هم به تناسب ِرجْل که لغت عرب به معنای پا است یعنی آن هایی که پای برجا هستند و استقامت دارند به آن ها می گویند ـ مرد ـ نه آن هایی که متزلزلند و نه آن هایی که هر روزی به یک رنگی در می آیند و نه آن هایی که نان را به نرخ روز می خورند ، این ها رجالند ". (1)
آیا به نظر شما با این ادبیات و تفاسیر نبود که در قانون اساسی از کلمه رجال استفاده شد ؟
امیدوارم که مجلس شورای اسلامی دامنه انتخاب مردم را با ترجمه صحیح رجال مذهبی و سیاسی به شخصیت های سیاسی ثابت قدم اعم از زن و مرد تعبیر نماید تا کشور از نیمی ازتوان مدیریت ارشد محروم نشود همان گونه که نظر بسیاری از نمایندگان محترم مجلس نیز چنین است .

 

وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ

منبع اصلی مطلب : آرزوی بیداران
برچسب ها : رجال ,مذهبی ,هایی ,مردان ,زنان ,کلمه ,رجال مذهبی ,کلمه رجال ,مراد مردان ,قانون اساسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : آیا زنان می توانند در زمره رجال مذهبی ـ سیاسی باشند ؟